ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ចាប់តាំងពីប្រទេសចិនអនុវត្តវិធានការ"ប្រភេទ B គ្រប់គ្រងតាមថ្នាក់ B " លំហូរមនុស្សចេញចូលដែនបានស្ទុះកើនឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង
2023-03-10 17:33:10cri
Share with:

តាមអ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងពីរដ្ឋបាលអន្តោប្រវេសន៍ជាតិបានឱ្យដឹងថា ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ខែមករា ប្រទេសចិនបានអនុវត្តវិធានការ"ប្រភេទ B គ្រប់គ្រងតាមថ្នាក់ B " ចំពោះជំងឺកូវីដ-19មក គិតត្រឹមថ្ងៃទី ខែមីនា ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ទូទាំងប្រទេសចិនបានត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកចេញចូលដែនសរុបចំនួន ៣៩.៧២២ លាននាក់ដែលបានកើនឡើង ១១២.% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២២ ហើយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានចំនួន ២៤៨៧០០០ គ្រឿងបានកើនឡើង ៥៩.% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២២។

ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ទូទាំងប្រទេសចិននឹងបន្តធានានិងជំរុញយ៉ាងសកម្មនូវការផ្លាស់ប្តូរលើវិស័យធនធានមនុស្សរវាងចិននិងបរទេស ដើម្បីធានាឱ្យកិច្ចការចេញចូលដែននិងចេញមានសណ្តាប់ធ្នាប់ប្រកបដោយភាពរលូន ៕

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស