ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

បរិមាណបញ្ញើនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញរហ័សនៅទូទាំងប្រទេសចិនលើសពី ២០ ពាន់លានកញ្ចប់
2023-03-09 15:32:24cri
Share with:

យោងតាមទិន្នន័យតាមដានពីរដ្ឋបាលជាតិប្រៃសណីយ៍ចិនឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា បរិមាណបញ្ញើនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញរហ័សនៅទូទាំងប្រទេសចិនបានឡើងដល់ ២០.០៩ ពាន់លានកញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០២៣នេះ ។

រដ្ឋបាលជាតិប្រៃសណីយ៍ចិនបានថ្លែងថា សេវាបញ្ញើនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញរហ័ស ១០ ពាន់លានកញ្ចប់លើកដំបូងនៅទូទាំងប្រទេសចិន និង ២៨ ថ្ងៃសម្រាប់ ១០ ពាន់លានកញ្ចប់លើកទីពីរដែលបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនៃមុខរបរដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់រហ័ស។

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស