ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្រុងYumenខេត្តGansu៖ថាមពលបៃតងបានក្លាយទៅជាទេសភាពដ៏ពិសេសក្នុងវាលខ្សាច់
2023-03-07 10:52:38cri
Share with:

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុងYumenខេត្តGansuប្រទេសចិនបានពន្លឿនការក

សាងមូលដ្ឋានអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលខ្យល់កម្រិត១០លានគីឡូវ៉ាត់មូលដ្ឋាន

អគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្រិត១លានគីឡូវ៉ាត់និងមូលដ្ឋានសម្រួលថាមពលអគ្គិសនីកម្រិត១លានគីឡូវ៉ាត់ដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូររូបមន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ក្នុងតំបន។

 

ក្រុងYumenសម្បូរដោយធនធានថាមពលខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យ់។គិតរហូតមក

ទល់ចុងឆ្នាំ២០២២បរិមាណនៃការផលិតអគ្គិសនីតាមថាមពលគ្រប់ប្រភេទក្នុង

ក្រុងនេះសរុបលើសពី៥៥០ម៉ឺនគីឡូវ៉ាត់ក្នុងនោះថាមពលខ្យល់មានចំនួន

៣៥៥ម៉ឺនគីឡូវ៉ាត់និងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានចំនួន១លាន៤ពាន់គីឡូវ៉ាត់៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស