ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី១៤បានបង្កើតគគណៈកម្មការពិសេសចំនួន១០
2023-03-06 10:54:08cri
Share with:

ថ្ងៃទី៥ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី១នៃមហាសន្និបាតលើកទី១នៃសភា

តំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី១៤បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសចំនួន១០ក្នុងនោះរួមមានគណៈកម្មការជនជាតិគណៈកម្មការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

និងច្បាប់គណៈកម្មការអធិការកិច្ចនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មការហិរញ្ញាវត្ថុនិងសេដ្ឋ

កិច្ចគណៈកម្មការអប់រំវិទ្យាសាស្រ្តនិងសុខាភិបាលគណៈកម្មការកិច្ចការទូត

គណៈកម្មការជនជាតិចិននៅនាយសមុទ្រគណៈកម្មការការពារបរិស្ថាននិងធនធាន

គណៈកម្មការកសិកម្មនិងជនបទនិងគណៈកម្មការកិច្ចការកសាងសង្គម។

 

បើយោងតាមការកំណត់នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការពិនិត្យពិភាក្សាកិច្ចការរបស់សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនក្នុអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំសភាគណៈកម្មការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិង

ច្បាប់ត្រូវពិនិត្យពិភាក្សាចំពោះសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់នីតិប្បញ្ញត្តិ។គណៈកម្មការ

ហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិចត្រូវពិនិត្យពិភាក្សាលើផែនការសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងត្រួតពិនិត្យចំពោះថវិកាមជ្ឈិមនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាន៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស