ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

"ចម្លើយរបស់ប្រទេសចិន"សម្រាប់ការអភិរក្សសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃ
2023-03-03 15:05:46cri
Share with:

    ថ្ងៃទី៣ខែមីនាគឺជាទិវារុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃពិភពលោក។ ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបបំផុតនៅលើពិភពលោក។ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ តាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់នូវប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអភិរក្សរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃ  ការចាត់វិធានការជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញការងារអភិរក្សរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃ ឱ្យទទួលបានសមិទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់៕


អ្នកបកប្រែ:冯辉
ប្លុកពិសេស