ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ស្រុកFenggang ខេត្តGuizhou៖ជំរុញការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតង
2023-02-27 14:48:56cri
Share with:

នៅរដូវកាលភ្ជួររាស់ មជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់ពូជសត្វល្អិតធម្មជាតិនៃស្រុកFenggang ទីក្រុងZunyi ខេត្ត Guizhou ប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជីវសាស្រ្ត ដោយបានដាំដុះសត្រូវធម្មជាតិរបស់សត្វល្អិត ដើម្បីកំចាត់សត្វល្អិត និងជួយដល់ការបង្កបង្កើនផលខាងកសិកម្ម

អ្នកបកប្រែ:郑磊
ប្លុកពិសេស