ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

លោកXi Jinpingយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវប្បធម៌ចិន ៖ក្រុងDunhuang
2023-02-24 16:44:35cri
Share with:

    អរិយធម៌ចិនល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោកដោយការបើកទូលាយនិងប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន ហើយប្រកបដោយកម្លាំងជីវិតថ្មីក្នុងការការផ្លាប់ប្តូរនិងរៀនសូត្រទៅវិញទៅមកជាមួយអរិយធម៌ផ្សេងៗ។វប្បធម៌Dunhuangគឺជាគំរូមួយ ដែលបង្ហាញពីជំនឿចិត្តផ្នែកវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិចិន។បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសចិនកំពុងបើកទូលាយនិងចែករំលែកឯកសារឌីជីថលជាង

៦៥០០នៃវិកិណ្ណដ្ឋានDunhuangជាដើមនិងរូងថ្មតកម្កល់គម្ពីរពុទ្ធសាសនាDunhuangDuhuang ជាចំណុចទីប្រសព្វនៃអរិយធម៌ធំទាំង៤ វាជារបស់ប្រទេសចិន ហើយក៏ជារបស់ពិភពលោកផងដែរ។ពេលមកដល់Dunhuang លោកអ្នកនឹងទទួលអារម្មរណ៍ដូចគ្នាពី “ការផ្លាស់ប្តូរនិងរៀនសូត្រទៅវិញទៅមកនៃអរិយធម៌”ដែលលោកXiJinpingប្រធានរដ្ឋចិនបានលើកឡើង៕

អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស