ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

មើល! ឡានគ្មានតៃកុងមកដល់ហើ ! "
2023-02-23 15:05:54cri
Share with:

នៅចុងឆ្នាំ ២០២២  តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើតេស្តការបើកបរឡានដោយគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងតំបន់សាកល្បង ។ អ្នកក្រុងអាចហៅឡានគ្មានតៃកុងដែលកំពុងដំណើរការជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជិះទៅគោលដៅរបស់ខ្លួន ។ ប្រទេសចិនបានសង់ផ្លូវជាង ៥ ពាន់គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ការធ្វើតេស្តបើកឡានគ្មានតៃកុង និងបានធ្វើតេស្តបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាង ១០ លានគីឡូម៉ែត្រ ។ បច្ចេកវិទ្យានិងផលិតផលសម្រាប់ការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រទេសចិនបានឈានដល់កម្រិតនាំមុខគេលើពិភពលោក ។
អ្នកបកប្រែ:李庆莉
ប្លុកពិសេស