ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រដូវកាលLichun
2023-02-03 15:35:35cri
Share with:

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ប្រទេសចិននឹងឈានចូលរដូវកាលLichun ដែលជារដូវកាលដំបូងក្នុងចំណោមរដូវកាលទាំង ២៤ តាមចន្ទគតិចិន។  "Li" មានន័យថាការចាប់ផ្តើម "Chun" គឺតំណាងឱ្យភាពកក់ក្តៅនិងការរីកចម្រើន។  ជនជាតិចិនមានទំនៀមទម្លាប់ជាច្រើនដើម្បីអបអរទទួលរដូវកាលនេះ ដូចជាការទទួលទាននំChun ជាដើម។ ចំណែកឯអំពីវិស័យកសិកម្មវិញ កសិករចិនបានចាប់ផ្តើមត្រៀមរៀបចំដើម្បីធ្វើការដាំដុះក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះហើយ។អ្នកបកប្រែ:李庆莉
ប្លុកពិសេស