ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ដីសើមចម្រុះពណ៌
2023-02-02 15:04:16cri
Share with:

 

ថ្ងៃទី ខែកុម្ភៈគឺជាទិវាដីសើមពិភពលោកលើកទី២៧ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសចិនមានទំហំដីសើមជាង ៦៦ លានហិកតា ដីសើមធម្មជាតិមានទំហំ២៨  លានហិតា ឧទ្យានជាតិដីសើមចំនួន ៩០១កន្លែង តំបន់អភិរក្សដីសើមធម្មជាតិជាង៦រយ កន្លែង ព្រមទាំងមានទីក្រុងចំនួន ១៣ ត្រូវបានជ្រើសរើសជា "ទីក្រុងតំបន់ដីសើមអន្តរជាតិ" ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់និងទទួលស្គាល់ពីអនុសញ្ញាដីសើម។ ប្រទេសចិនមានដីសើមស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងអនុសញ្ញាដីសើម ហើយក៏មានជីវចម្រុះរស់នៅតំបន់ដីសើមផងដែរ។

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស