ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ពី”លក់ដុំថ្ម” ទៅជា”លក់ទេសភាព”
2023-01-29 15:04:59cri
Share with:

សូមអញ្ជើញទស្សនា ភ្នំបៃតងទឹកថ្លាជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ភាគទី០១ ---ពី”លក់ដុំថ្ម” ទៅជា”លក់ទេសភាព”
អ្នកបកប្រែ:徐晓霞
ប្លុកពិសេស