ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

អ្នកមកពីភ្នំនិងអ្នកមកពីសមុទ្រស្និទ្ធស្នាលដូចក្រុមគ្រួសារមួយ
2023-01-21 15:23:13cri
Share with:

ឃុំMinningដែលស្ថិតនៅជើងភ្នំHelanភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនបានត្រូវដាក់រហស័នាមជាឃុំគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់ខាងកើតនិងតំបន់ខាងលិចក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ពាក្យMinជាអក្សរកាត់របស់ខេត្តហុកគៀនដែលជាខេត្តជាប់ឆ្នេសមុទ្រដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិន រីកពាក្យNingគឺជាអក្សរកាត់

របស់ភូមិភាគស្វ័យតនNingxiaដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិន ខេត្តទាំង

ពីរនេះមានចម្ងាយជាង២ពាន់គីឡូម៉ែត្រ។


ដោយសារមានការជួយពីលោកស្រីLai Ruiyunអ្នកបច្ចេកទេសពិសេសពីខេត្ត

ហុកគៀន លោកស្រីMa Yalingដែលរស់នៅក្នុងឃុំMinningនេះបានសាងសង់

រោងចំនួន៦សម្រាប់ដាំបន្លែបង្ការនិងផ្លែឈើ។លោកស្រីLai Ruiyunបានបង្រៀន

លោកស្រីMa Yalingឱ្យចេះប្រើបច្ចេកទេសដាំផ្លែឈើនិងបន្លែបង្ការថែមទាំង

ចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសថ្មីយកថ្លែឈើមួយចំនួនពីតំបន់ខាងត្បូងមកដាំនៅឃ្មុំMinningនេះ។ដោយសារមានការជួយពីលោកស្រីLai Ruiyun ប្រាក់ចំណូល

របស់លោកស្រីMa Yalingបានកើនឡើង ហើយបានពីអ្នកអត់ចេះដាំដំណាំក្លាយ

ទៅជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងកសិកម្មមួយរូប។


បើប្រៀបធៀបពីកម្រិតសេដ្ឋកិច្ច តំបន់ខាងលិចមានភាពអន់ថយជាងតំបន់ខាង

កើតប្រទេសចិន។ ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីតំបន់ខាងកើតជួយដល់តំបន់

ខាងលិចក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងជួយឧបត្ថម្ភ១ទល់១គឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសចិនក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ខាងលិច។


កាលពីខែមេសាឆ្នាំ១៩៩៧ លោកXi Jinpingដែលជាលេខាធិការរងនៃគណៈ

កម្មការបក្សខេត្តហុកគៀននាពេលនោះបានអញ្ជើញទៅដល់តំប់នភ្នំដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃភូមិភាគស្វ័យតNingxia។លោកបានធ្វើឲ្យខេត្តហុកគៀនដែលជាប់ឆ្នេសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននិងភូមិភាគស្វ័យតNingxiaដែលស្ថិតនៅភាគ

ពាយ័ព្យប្រទេសចិនតភ្ជាប់គ្នា។ ក្នុងរយៈពេលជាង២០ឆ្នាំកន្លងមក បុគ្គលិកការងារខាងវិស័យអប់រំ វេជ្ជសាស្ត្រនិងកសិកម្មជាច្រើនក្រុមបានចាកចេញពីខេត្ត

ហុកគៀនមកដល់ភូមិភាគស្វ័យតNingxiaដើម្បីធ្វើការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុង

តំបន់ដែលបានបង្កើតឡើងនូវ«រូបមន្តខេត្តហុកគៀនជួយភូមិភាគស្វ័យតNingxia»សម្រាប់

តំបន់ខាងកើតជួយតំបន់ខាងលិចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រី។


តាមពិត នៅប្រទេសចិនមានមនុស្សជាច្រើនដូចជាលោកស្រីLai Ruiyunនិង

លោកស្រីMa Yalingជាដើមដែលអ្នកមានធូរធារជួយអ្នកនៅក្រីក្រដែលពួតដៃជា

មួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជីវភាពសម្បូរសប្បាយរួម៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស