ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជំនាន់ថ្មីបានកើនឡើង
2023-01-13 15:33:26cri
Share with:

     ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំនៃកុំព្យូទ័រឯកជនមានប្រហែល៨០ភាគរយនៃពិភពលោក  ហើយទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំនៃ ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃនិងទូរទស្សន៍ពណ៌មានចំនួនលើសពី៦៥ភាគរយនៃពិភពលោក...ក្នុងវិស័យទំហំ គុណភាពនិងប្រសិទ្ធិផលខាងសេដ្ឋកិច្ច  ឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យាជំនាន់ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនមានឋានៈដ៏សំខាន់ក្នុងពិភពលោក   ដែលវិស័យនេះ គឺជាចំណុចកំណើនថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិន៕អ្នកបកប្រែ:冯辉
ប្លុកពិសេស
ព័ត៌មានរូបភាព ច្រើនទៀត >