ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

គោលនយោបាយស្តីពីការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩«ថ្នាក់Bគ្រប់គ្រងតាមថ្នាក់B»របស់ប្រទេសចិន ត្រូវបានអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៨ខែមករា ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅច្រកផ្លូវគោកនានាទូទាំងប្រទេសចិននឹងដំណើរឡើងវិញជាបណ្តើរៗ
2023-01-08 15:52:40cri
Share with:


 

គោលនយោបាយស្តីពីការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩«ថ្នាក់Bគ្រប់គ្រងតាមថ្នាក់B» ត្រូវបានអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៨ខែមករា អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងពីរដ្ឋបាលជាតិគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ឱ្យដឹងថា ច្រកផ្លូវគោកនានានៅទូទាំងប្រទេសចិននឹងស្តារការបើកចក្រឱ្យអ្នកដំណើរចេញចូលឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់។

នៅថ្ងៃទី៨ខែមករានេះ ច្រកព្រមដែនផ្លូវគោកចំនួន មានដូចជា ច្រក Manchurian  ច្រក
Erenhot
 ច្រកKhorgas   ច្រក Ruili  ច្រក Mohan  ច្រក Hekou  ច្រក Suifenhe  និងច្រក Hunchunបានស្តារការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឡើងវិញ ផ្លូវឆ្លងកាត់រហ័សច្រកត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនតំបន់ហុងកុងនិងម៉ាកាវក៏ដំណើរការឡើងវិញជាលំដាប់ ប្រជាជនដែលស្របលក្ខខណ្ឌអាចចេញចូលច្រកតាមផ្លូវឆ្លងកាត់រហ័សដោយរលូន

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស
ព័ត៌មានរូបភាព ច្រើនទៀត >