ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ការប្រើប្រាស់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនៅទូទាំងប្រទេសចិនមានស្ថានភាពល្អប្រសើរ គ្រប់ទីកន្លែងមានទិដ្ឋភាពអ៊ូអរឡើងវិញ
2023-01-06 16:17:55cri
Share with:

      ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល២០២៣ ចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក ផ្លូវអាកាស និងផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេសចិនបានបន្តកើនឡើង ហើយនៅតំបន់ទេសចរណ៍ តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងភោជនីយដ្ឋានក៏មានភ្ញៀវកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរ។

      ចាប់តាំងពីដាក់ឱ្យដំណើរការការដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២មក ផ្លូវដែកទូទាំងប្រទេសចិនបានដឹកអ្នកដំណើរជាមធ្យមចំនួន ៥,០៨ លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ កើនឡើង ១០៩% បើធៀបនឹងចំនួនដឹកអ្នកដំណើរជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ និយាយជារួមគឺលំហូរអ្នកដំណើរតាមផ្លូវដែកបានបន្តកើនឡើង។ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេល ៣ ថ្ងៃនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវទឹកទូទាំងប្រទេសចិនមានចំនួនជាង ៦១ លាននាក់៕អ្នកបកប្រែ:翟茜茜
ប្លុកពិសេស
ព័ត៌មានរូបភាព ច្រើនទៀត >