ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនបង្ហាញថា៖ ឆ្នាំ២០២២ សហគ្រាសរដ្ឋចិនត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាទទួលបានប្រាក់ចំណូល ៣៩,៤ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន ដែលកើនឡើង ៨.៣%
2023-01-06 15:05:33cri
Share with:


 

អ្នកយកព័ត៌មានយកដំណឹងពីកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវសហគ្រាសរដ្ឋចិនដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនកាលពីថ្ងៃទី៥ខែមករា ថា ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ពេលប្រឈមមុខនឹងកត្តាអវិជ្ជមានជាច្រើន ដូចជាជំងឺឆ្លង និងអតិផរណាសកលជាដើម សូចនាករអាជីវកម្មសំខាន់ៗរបស់សហគ្រាសរដ្ឋចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដែលសម្រេចបានលទ្ធផលល្អ ក្លាយជា "សសរទ្រូង" នៃសេដ្ឋកិច្ចចិន។

តាមទិន្នន័យឱ្យដឹងថា សហគ្រាសរដ្ឋត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងបានប្រាក់ចំណូលអាជីវកម្មចំនួន៣៩៤ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិនក្នុងឆ្នាំ ២០២២  កើនឡើង ៨.% ប្រាក់ចំណេញសរុប ២៥៥ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង ៥.% ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ១៩ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិនកើនឡើង ៥ % ហើយអត្រាកំណើននៃប្រសិទ្ធផលគឺខ្ពស់ជាងកំណើន GDP

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស
ព័ត៌មានរូបភាព ច្រើនទៀត >