ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រដូវកាលXiaohan ចូលមកដល់ ខ្យល់រងាបក់វូៗ
2023-01-05 15:57:48cri
Share with:

ថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ត្រូវជារដូវកាល Xiaohan ដែលជារដូវកាលទី ២៣ ក្នុងចំណោមរដូវកាលទាំង ២៤ តាមចន្ទគតិចិន ។ ថ្វីត្បិតតែ "Xiaohan" មានន័យថា អាកាសធាតុរងាមិនទាន់ខ្លាំងបំផុតក្តី ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍រងាខ្លាំងណាស់ដែរ ។អ្នកបកប្រែ:李庆莉
ប្លុកពិសេស
ព័ត៌មានរូបភាព ច្រើនទៀត >