ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រដូវកាល "Xiaohan"
2023-01-04 15:32:37cri
Share with:
ថ្ងៃទី ខែមករា ប្រទេសចិននឹងឈានចូលរដូវកាល "Xiaohan" ដែលជារដូវកាលមួយនៅក្នុងចំណោមរដូវកាលទាំង២៤នៃប្រពៃណីចិន រដូវកាល Xiaohan គឺជារដូវកាលដែលមាន សីតុណ្ហភាពប្រែប្រួល មានធាតុអាកាសរងា ប៉ុន្តែវាមិនរងាខ្លាំងនោះទេ។ ខាងវិស័យកសិកម្មវិញ តំបន់ជាច្រើននៅប្រទេសចិននឹងធ្វើការងារត្រៀមទប់ស្កាត់ភាពត្រជាក់និងព្រិលទឹកកកជាដើម

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស
ព័ត៌មានរូបភាព ច្រើនទៀត >