ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កិច្ចប្រជុំការងារសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិមចិនបានលើកឡើង “ការសម្របសម្រួលចំពោះវិស័យចំនួន៦ ”
2022-12-20 11:48:19cri
Share with:

      សម្រាប់ប្រទេសចិន  ឆ្នាំ២០២៣ជាឆ្នាំចាប់ផ្តើមអនុវត្តស្មារតីសមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី២០ដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  ការបង្ការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងក៏ចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ដូចនេះហើយការធ្វើការងារសេដ្ឋកិច្ចឱ្យបានល្អមានសារៈសំខាន់ណាស់។  កិច្ចប្រជុំការងារសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិមចិនដែលទើបបានបិទបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងពី “ការសម្របសម្រួលចំពោះវិស័យចំនួន៦ ” រួមមាន៖ ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម  , ការលើកកម្ពស់គុណភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សមរម្យ,    តម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការផ្គត់ផ្គង់  ទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយផ្សេងៗ,  ទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិ  , ពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត។ ទាំងនេះគឺជាបទពិសោធសំខាន់នៃការងារសេដ្ឋកិច្ចចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក។

        រយៈពេលជិត ៣ឆ្នាំកន្លងមក  ក្រោមការដឹកនាំនៃមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្ដចិនដែលមានលោកXiJinping ជាស្នូល    ប្រទេសចិនបានសម្របសម្រួលការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងជាមួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់   បានទប់ទល់ការវាយប្រហារនៃការរាលដាលជំងឺឆ្លងលើពិភពលោកចំនួន៥លើកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។  ប្រទេសចិនបានការពារសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជន សេដ្ឋកិច្ចចិនបានរក្សាកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងចំនួនប្រហែល៤.៥%   ដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមនៃពិភពលោក។ បន្ទាប់ពីការបន្តអនុវត្តវិធានការសម្រួលការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង  ប្រទេសចិនបាននិងកំពុងជំរុញគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសហការគ្នាឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីឱ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំណើរការកាន់តែល្អប្រសើរ៕អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស