ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រ៉ុក្កែតដឹកជញ្ជូនKuaizhou11-Y2 បានត្រូវបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យ
2022-12-07 13:10:51cri
Share with:

នៅវេលាម៉ោង ៩ និង១៥ នាទីថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២តាមម៉ោងបេកាំង  រ៉ុក្កែតដឹកជញ្ជូនKuaizhou11-Y2   បានត្រូវបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៅមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហោះផ្កាយរណបJiuquan ប្រទេសចិន  ដែលបានដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណបពិសោធន៍ទូរគមនាគមន៍VDES ចូលទៅគន្លងតារាវិថីតាមកំណត់ ភារកិច្ចបាញ់បង្ហោះទទួលបានជោគជ័យ ផ្កាយរណបនេះនឹងធ្វើពិសោធន៍ខាងទូរគមនាគមន៍នៃប្រព័ន្ធVDESនិងប្រព័ន្ធAIS ព្រមទាំងបច្ចេកទេសគន្លឹះ។ 

សូមបញ្ជាក់ថា  នេះជាការហោះហើរលើកទី២៣នៃរ៉ុក្កែតដឹកជញ្ជូនKuaizhouអ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស