ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិនៃក្រុងបច្ចេកវិទ្យាចិនលើកទី១០បានសម្ពោធបើក
2022-11-17 14:40:45cri
Share with:

ថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិនៃក្រុងបច្ចេកវិទ្យាចិនលើកទី

១០បានសម្ពោធបើកនៅក្រុងMianyangខេត្តSichuanប្រទេសចិនក្រោមប្រធានបទ«

ការដឹកនាំដោយបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍និងបង្កើតសាជីវកម្មថ្មីនិងសហការនិងចែក

រំលែកគ្នា»។សមិទ្ធផលនវានុវត្តន៍មួយចំនួនខាងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជឿនលឿនបានត្រូវតាំងបង្ហាញ៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស