ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

#បទសម្ភាសន៍ជាន់ខ្ពស់# #បទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយលោក Marcos Troyjo ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនៃប្រទេស BRICS #
2022-11-16 14:42:34cri
Share with:

        ពេលថ្មីៗនេះ លោក Marcos Troyjo ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនៃប្រទេសBRICS បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សមជ្ឈិមចិន  លោក Marcos Troyjo បានថ្លែងថា  ក្នុងនាមជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីអន្តរជាតិដំបូងគេបង្អស់  ដែលបង្កើតទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងសៀងហៃ  ពួកគេមាន"ផ្ទះ"ផ្ទាល់ខ្លួននៅទីចុងបំផុត ។  នៅពេលអនាគត ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីអន្តរជាតិនេះនឹង"ចាក់ឫស"បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាសាក្សីបញ្ជាក់ថា ទ្វារនៃកំណែទម្រង់និងការបើកចំហរបស់ប្រទេសចិននឹងមានភាពកាន់តែទូលំទូលាយ ៕

អ្នកបកប្រែ:魏伟
ប្លុកពិសេស