ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញទៅដល់កោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី
2022-11-14 15:52:20cri
Share with:

រសៀលថ្ងៃទី១៤ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២តាមម៉ោងក្នុងតំបន់លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិន

បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពិសេសអញ្ជើញទៅដល់កោះបាលីប្រទេសណ្ឌូណេស៊ី។

តបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកJoko Widodoប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋណ្ឌូណេស៊ី

លោកXiJinpingប្រធានរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញទៅកាន់កោះបាលីប្រទេសណ្ឌូណេស៊ីចាប់ពី

ថ្ងៃទី១៤ដល់ថ្ងៃទី១៧ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជំុកំពូលលើកទី១៧នៃថ្នាក់

ដឹកនាំក្រុមប្រទេស២០(ហៅកាត់G20)៕

អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស