ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

យានអវកាសដឹកជញ្ជូនទំនិញ Tianzhou-5 របស់ចិនបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងបាញ់បង្ហោះ ហើយនឹងជ្រើសរើសពេលវេលាសមស្របសម្រាប់បាញ់បង្ហោះនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
2022-11-10 15:06:25cri
Share with:

    តាមដំណឹងនៃការិយាល័យវិស្វកម្មយានអវកាសផ្ទុកមនុស្សរបស់ចិនឱ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី៩ខែវិចិ្ឆកាឆ្នាំ២០២២ យានអវកាសដឹកជញ្ជូនទំនិញ Tianzhou-5 របស់ចិនបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងបាញ់បង្ហោះ ហើយត្រៀមបាញ់បង្ហោះនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ។

អ្នកបកប្រែ:孙玲玲
ប្លុកពិសេស