ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

វប្បធម៌ទន្លេលឿងបំផុសកម្លាំងរស់រវើកថ្មី
2022-11-10 15:09:47cri
Share with:

    បន្ទាប់ពីផ្លូវទេសចរណ៍ទន្លេលឿងលេខទីមួយបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ២០២១មក ស្រុក Hequ ដែលកម្រមានគេយកចិត្តទុកដាក់កាលពីមុនបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរណ៍ជាច្រើនទៅទស្សនាដោយសារប្រភពធនធានវប្បធម៌ទន្លេលឿងដ៏ពិសេស ។

អ្នកបកប្រែ:孙玲玲
ប្លុកពិសេស