ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ស្ថាប័នសន្តិសុខសាធារណៈទូទាំងប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្តល់ទិដ្ឋាការឆ្លាតវៃ ដើម្បីធ្វើទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដីគោកចិនធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ម៉ាកាវ
2022-10-31 16:13:04cri
Share with:


 

អ្នកយកព័ត៌មានបានដំណឹងពីរដ្ឋបាលជាតិគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី៣១ខែតុលានេះថា ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដីគោកក្នុងការស្នើសុំទិដ្ឋាការទេសចរណ៍របស់តំបន់ម៉ាកាវ រដ្ឋបាលជាតិគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានសម្រេចថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ខែវិច្ឆិកានេះតទៅ ស្ថាប័នសន្តិសុខសាធារណៈទូទាំងប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្តើមប្រើឧបករណ៍ផ្តល់ទិដ្ឋាការឆ្លាតវៃនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលនៃស្ថាប័នសន្តិសុខសាធារណៈទូទាំងប្រទេស ដើម្បីផ្តល់ទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដីគោកទៅកាន់តំបន់ម៉ាកាវ។

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស