ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

បន្ទុប់ពិសោធ Mengtian ជិតនឹងបាញ់បង្ហោះ ការហាត់សមចម្រុះមុនពេលបាញ់បង្ហោះ បានបញ្ចប់ ប្រព័ន្ធទាំងអស់បានត្រៀមរួចរាល់ហើយ ។
2022-10-30 12:51:09cri
Share with:

បន្ទុប់ពិសោធ Mengtian ជិតនឹងបាញ់បង្ហោះ ការហាត់សមចម្រុះមុនពេលបាញ់បង្ហោះ បានបញ្ចប់ ប្រព័ន្ធទាំងអស់បានត្រៀមរួចរាល់ហើយ ។

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស