ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ពេលអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់កន្លែងរំលឹកបដិវត្តន៍ Yan'an លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋិចនបានគូបញ្ជាក់ថា យើងត្រូវបន្តពង្រីកស្មារតីដ៏អស្ចារ្យនៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងស្មារតី Yan'an ហើយធ្វើការរួមគ្នាកុះករធ្វើការតស៊ូ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនិងភារកិច្ចដែលបានលើកឡើងក្នុងសមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី ២០
2022-10-28 14:27:04cri
Share with:

ពេលអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់កន្លែងរំលឹកបដិវត្តន៍ Yan'an លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋិចនបានគូបញ្ជាក់ថា យើងត្រូវបន្តពង្រីកស្មារតីដ៏អស្ចារ្យនៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងស្មារតី Yan'an ហើយធ្វើការរួមគ្នាកុះករធ្វើការតស៊ូ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនិងភារកិច្ចដែលបានលើកឡើងក្នុងសមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី ២០

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស