ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រមណីយដ្ឋានភ្នំរីយ៉ូលីតសម័យCretaceousនៃឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រហុងកុងបានត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងចំណោមបេតិកភ័ណ្ឌភូគព្ភសាស្ត្រចំនួន១០០នៃសហភាពវិទ្សាសាស្ត្រភូគព្ភសាស្ត្រអន្តរជាតិ
2022-10-24 13:50:22cri
Share with:

យប់ថ្ងៃទី២២ខែតុលាឆ្នាំ២០២២មន្ទីរនេសាទកសិកម្មនិងអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងធម្មជាតិ

របស់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានប្រកាសថារមណីយដ្ឋានភ្នំរីយ៉ូលីតសម័យCretaceousនៃ

ឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រអង្គការយូណេស្កូហុងកុងបានត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណ្ឌភូគព្ភសាស្ត្រចំនួន១០០នៃសហភាពបវិទ្យាសាស្ត្រភូគព្ភសាស្ត្រអន្តរជាតិ៕

អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស