ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ការដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាតិចិនពីខែមករាដល់កញ្ញាក្នុងឆ្នាំនេះបានរក្សាក្នុងចន្លោះសមហេតុ ផល​អត្រានៃការនាំចេញនាំចូលកើនឡើង៩.៩%
2022-10-24 15:41:09cri
Share with:

តាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋបាលជាតិស្ថិតិចិនប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២២បានឲ្យដឹងថា

សេដ្ឋកិច្ចជាតិចិនពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំនេះមាននិន្នាការស្តារឡើងវិញយ៉ាងល្អដែលេចធ្លោជាងត្រីមាសទី២តម្រូវការខាងផលិតកម្មត្រូវបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ការមានការងារធ្វើ

និងតម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាពជាទូទៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទទួលបានការធានាយ៉ាង

ខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពហេតុនេះការដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទូទៅបានរក្សាក្នុងចន្លោះសមហេតុ

ផល។

ក្រៅពីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយចិនបានប្រកាសថាពីខែមករាដល់កញ្ញាក្នុងឆ្នាំនេះអត្រា

នៃការនាំចេញនាំចូលបានកើនឡើង៩.៩%បើប្រៀបធៀបជាមួយរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ

ទៅ៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស