ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ការសម្រេចបាននូវវិបុលភាពរួមរបស់ប្រជាជនទាំងមូលជាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេលយូរ
2022-10-24 15:59:51cri
Share with:

ថ្ងៃទី២៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២២លោកJiang Jinquanប្រធានខុទ្ធកាល័យស្រាវជ្រាវគោល

នយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានថ្លែងថាការសម្រេចបាននូវ

វិបុលភាពរួមរបស់ប្រជាជនទាំងមូលជាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេលយូរមិនអាចប្រញាប់

ប្រញាល់ពេកហើយក៏មិនអាចអង្គុយរង់ចាំដែរ។

លោកJiang Jinquanបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស

កុម្មុយនីស្តបកស្រាយរបាយការណ៍នៃសមាជបក្សលើកទី២០ថាការដែលថាមិនអាច

ប្រញាប់ប្រញាល់ពេកគឺត្រូវឈរលើសភាពការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសចិនពោលគឺឈរ

លើភាពជាក់ស្តែងដែលប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គោរពតាមច្បាប់អភិវឌ្ឍន៍

សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរំដោះនិងអភិវឌ្ឍថែមមួយកម្រិតទៀតនូវសមត្ថភាពផលិតកម្មសង្គម

បង្កើតនិងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិសង្គមជាបន្តបន្ទាប់លើកកម្ពស់នូវកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់

ប្រជាជនដោយនឹងនរ។ការដែលថាមិនអាចអង្គុយរង់ចាំបានគឺមានន័យថាត្រូវចាត់វិធានការ

មានប្រសិទ្ធភាពសកម្មបង្កើតលក្ខខណ្ឌកែលម្អប្រព័ន្ធបង្រួមគន្លាតនៃការបែងចែក

ចំណូលជាបន្តបន្ទាប់មិនមែនថាត្រូវរង់ចាំដល់មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរួចហើយទើបដោះ

ស្រាយបញ្ហាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រីក្រនោះទេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតនេះជាបន្ត

បន្ទាប់នៅក្នងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនទទួលបានអារម្មណ៍យ៉ាងជាក់ស្តែងថា

វិបុលភាពរួមគឺកំពុងរីកចម្រើនទៅមុខដោយឥតឈប់ឈរសម្រេចបានដោយឥតឈប់ឈរ

និងទទួលសមិទ្ធផលឥតឈប់ឈរ៕

 

 

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស