ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រុក្ខជាតិកម្រជាង១៣០០ប្រភេទដុះនៅតំបន់ទំនប់ជ្រលងបី
2022-10-12 16:34:42cri
Share with:

តំបន់ជ្រលងបី ត្រូវគេប្រសិទ្ធនាមថា “ឃ្លាំងបៃតង” និង “ឃ្លាំងពន្ធុរុក្ខជាតិ” ដែលមានរុក្ខជាតិកម្រជាច្រើនដុះនៅកន្លែងនេះ ។ តាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំ មន្ទីរស្រាវជ្រាវរុក្ខជាតិកម្រតាមទន្លេយ៉ាងសេនៃក្រុមហ៊ុន Shanxia បានប្រមូលនិងរក្សាទុករុក្ខជាតិពិសេស កម្រនិងជិតផុតពូជសរុបជាង១៣០០ប្រភេទត្រូវជាចំនួនប្រហែល២ម៉ឺន៩ពាន់ដើម ។ មន្ទីរស្រាវជ្រាវនេះថែមទាំងបង្កាត់និងបណ្តុះពន្ធុរុក្ខជាតិពិកម្រពិសេសតាមតំបន់ ជ្រលងបី ចំនួនជាង២សែន២ម៉ឺនដើម បានការពារឃ្លាំងពន្ធុរុក្ខជាតិនៅតំបន់ជ្រលងបី ព្រមទាំងតំបន់តាមបណ្តោយទន្លេយ៉ាងសេដោយប្រសិទ្ធភាព៕

អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស