ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កិច្ចការតូចតាចគន្លឹះរបស់ប្រជាជនដែលលោក Xi Jinping តាមដានយកចិត្តទុកដាក់៖ ផលិតផលពិសេសជនបទ
2022-10-07 16:19:29cri
Share with:

ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលពិសេសរបស់ភូមិឃុំជនបទ ក៏ជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែលលោក Xi Jinping  ប្រធានរដ្ឋចិនតែងតែតាមដានយកចិត្តទុកដាក់។  ចាប់ពីសមាជបក្សលើកទី១៨មក លោកបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារនៅជនបទចិនជាច្រើនលើក ដើម្បីជំរុញឱ្យផលិតផលពិសេសរបស់ភូមិក្លាយជាឧស្សាហកម្មជួយលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនៃកន្លែងនោះរហូតដល់ជួយបង្កើនកម្រិតប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកភូមិអ្នកភូមិ។អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស