ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រឿងល្អបំផុតនៅរដូវរំហើយគឺការប្រមូលផលបានច្រើន
2022-09-30 16:10:25cri
Share with:

រដូវរំហើយនៅខែកញ្ញាជាខណៈពេលបុណ្យប្រមូលផលនៃកសិករប្រទេសចិនលើកទី៥  ផលិតផលកសិកម្មថ្មីល្បីឈ្មោះ ពិសេស គុណភាពល្អរបស់ទីក្រុងXiang Yangខេត្តHu Beiប្រទេសចិន បានយ៉ាងច្រើន   ទឹកមុខញញឹមរបស់កសិករបានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលថ្មីនៃការស្តារនិងអភិវឌ្ឍជនបទរបស់ប្រទេសចិន។

អ្នកបកប្រែ:冯辉
ប្លុកពិសេស