ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

របាយការណ៍បង្ហាញថា៖ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាមធ្យម ៦,៦%ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយអត្រារួមចំណែកជាមធ្យមចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើសពី ៣០%
2022-09-19 16:18:38cri
Share with:


 

ពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ រដ្ឋបាលជាតិស្ថិតិចិនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយចំនួនស្តីពីសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិ ចាប់តាំងពីសមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី ១៨ មកដោយបង្ហាញថា ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ ២០២១ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាមធ្យម ៦,៦%ក្នុងមួយឆ្នាំដែលខ្ពស់ជាង២,៦% បើធៀបនឹងអត្រាកំណើននៃពិភពលោកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា និង៣,៧%បើធៀបនឹងកំណើនជាមធ្យមនៃអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ហើយអត្រារួមចំណែកជាមធ្យមចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើសពី ៣០%ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ នៅលើពិភពលោក។ .

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស