ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កត់ត្រាអំពីជីវភាពរស់នៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងឆឹងទូ
2022-09-15 15:42:19cri
Share with:

    យុវជនពីរនាក់ដែលស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានិងទីក្រុងឆឹងទូប្រទេសចិនដោយឡែកពីគ្នាបានបង្ហាញពីជីវភាពរស់នៅរៀងៗខ្លួនតាមវីដេអូខាងក្រោមនេះ ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងទាំងពីរនិងអាកប្បកិរិយារបស់យុវជនប្រទេសទាំងពីរក្នុងការរៀងសូត្រនិងការរស់នៅ ។ វីដេអូនេះផលិតដោយនិស្សិតចិនXiong Xuan'angនិងនិស្សិតកម្ពុជា គាន ផាងហ៊លាង ៕អ្នកបកប្រែ:徐晓霞
ប្លុកពិសេស