ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្នុងយានភពព្រះអង្គារ “Zhu Rong”មាន “ថង់ទឹកក្តៅ”មួយ?
2022-09-09 10:46:33cri
Share with:

យានភពព្រះអង្គារ Zhu Rong”របស់ចិនបានដំឡើងឧបករណ៍ការពារធាតុត្រជាក់ពីរសម្រាប់ មួយគឺ បរិក្ខារស្រូបកំដៅ មួយទៀតគឺ សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ ។ សម្ភារៈពិសេសនៃបរិក្ខារស្រូបកំដៅបានសម្រេចការស្រូបនិងបំភាយថាមពលកំដៅព្រះអាទិត្យ ដែលពេលថ្ងៃស្រូបកំដៅ ខណៈពេលសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះនៅពេលយប់ក៏កករឹងហើយបំភាយកំដៅ ដូច្នេះ ហាក់ដូចជាមានថង់ទឹកក្តៅមួយក្នុងយានភពព្រះអង្គារ ៕

អ្នកបកប្រែ:孙玲玲
ប្លុកពិសេស