ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រដូវកាល បែលូ
2022-09-08 15:43:58cri
Share with:

ថ្ងៃទី៧ខែកញ្ញាជារដូវកាល បែលូ ក្នុងចំណោមរដូវកាលទាំង២៤របស់ចិន ។ រដូវកាល បែលូ ជារដូវកាលដ៏សំខាន់ដែលអាចបង្ហាញពីកំណើននៃខ្យល់ត្រជាក់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ ។ បន្ទាប់ពីរដូវកាលនេះ សីតុណ្ហភាពនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ។ រយៈពេលនេះក៏ជារយៈពេលដែលរវល់នឹងការធ្វើស្រែចម្ការនៃតំបន់នានារបស់ចិនដែរ ។

អ្នកបកប្រែ:孙玲玲
ប្លុកពិសេស