ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៣ នៃប្រទេសចិនដាក់ចេញនូវវិធានការនៃគោលនយោបាយជួយកាត់បន្ថយភាពលំបាកនៃមុខរបរសេវាថែទាំកុមារនិងមនុស្សចាស់
2022-08-31 14:56:09cri
Share with:


អ្នកយកព័ត៌មានទទួលបានដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី ៣០ខែសីហាឱ្យដឹងថា ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៣ រួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍និងកំណែទម្រង់ជាដើមបានបោះពុម្ពផ្សាយនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "វិធានការនៃគោលនយោបាយជួយកាត់បន្ថយភាពលំបាកនៃមុខរបរសេវាថែទាំកុមារនិងមនុស្សចាស់

" កាលពីពេលកន្លងទៅនេះ ដែលបានបញ្ជាក់ពីការកាត់បន្ថយ លើកលែងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ ការកាត់បន្ថយលើកលែងពន្ធ ការគាំទ្រការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការគាំទ្រការបង្ការជំងឺឆ្លង និងវិធានការជួយកាត់បន្ថយភាពលំបាកផ្សេងទៀតសរុប ២៦ មាត្រា

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស