ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនផ្តល់ឧបត្ថម្ភកធនម្តងទៀតដល់កសិករសម្រាប់ដាំដំណាំស្បៀង
2022-08-30 13:05:20cri
Share with:

អ្នកយកព័ត៌មានបានដំណឹងពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនកាលពីថ្ងៃទី ២៩ សីហាឱ្យដឹងថា ពេលថ្មីៗនេះ ហិរញ្ញវត្ថុមជ្ឈិមចិនបានទម្លាក់ថវិកាចំនួន  ១ ម៉ឺនលានយាន់ប្រាក់ចិន ដើម្បីផ្តល់ឧបត្ថម្ភកធនម្តងទៀតដល់កសិករសម្រាប់ការប្រមូលផលនិងដាំដំណាំស្បៀងនៅរដូវរំហើយឆ្នាំនេះ ក្នុងន័យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មនិងលើកទឹកចិត្តដល់កសិករឱ្យដាំដុះដំណាំស្បៀង ។ គិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ហិរញ្ញវត្ថុមជ្ឈិមចិនបានទម្លាក់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកធនសរុបចំនួន៤ម៉ឺនលានយាន់ប្រាក់ចិនដោយចែកជា ៣ ដំណាក់កាល ។

អ្នកបកប្រែ:李庆莉
ប្លុកពិសេស