ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

វិកិណ្ណដ្ឋាននៃព្រះបរមរាជវាំង Daming
2022-08-29 17:30:34cri
Share with:

វិកិណ្ណដ្ឋាននៃព្រះបរមរាជវាំង Daming ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវ Taihua ខាងត្បូង ទីក្រុង Xi'an ខេត្ត Shaanxi ប្រទេសចិន គឺជាវិកិណ្ណដ្ឋានព្រះបរមរាជវាំងដែលត្រូវរក្សាទុកបានយ៉ាងល្អពេញលេញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន។ រាជវាំង Daming ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំទី ៨ នៃរជ្ជកាល Zhenguan នៃសម្តេចថាំង Tangtaizong ។ មានស្តេចរជ្ជកាលថាំងចំនួន១៧ អង្គបានដោះស្រាយរាជកិច្ចការនៅទីនេះ ដែលសរុបទាំងអស់មានរយៈពេលជាង ២០០ ឆ្នាំ ។ វាគឺជាសំណង់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពរុងរឿងនិងការចុះខ្សោយនៃរជ្ជកាលថាំងទាំងមូល។អ្នកបកប្រែ:翟茜茜
ប្លុកពិសេស