ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពរាំងស្ងួតដើម្បីធានាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន
2022-08-24 15:48:15cri
Share with:

    ពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពរាំងស្ងួត តំបន់នានារបស់ចិនបានបំផុសនិងរៀបចំចាត់ចែងកម្លាំងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពរាំងស្ងួតដើម្បីធានាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ៕

អ្នកបកប្រែ:魏伟
ប្លុកពិសេស