ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ គឺទីក្រុង Kashi តំបន់ស៊ីនជាំងដែលមានពណ៌ចម្រុះ
2022-06-14 14:23:17cri
Share with:


      លោក Maimaiti Yiming អាយុ២៧ឆ្នាំជាជាងគំនូរ លោកធំដឹងក្ដីឡើងនៅទីក្រុងចាស់Kashi តំបន់ស៊ីនជាំង ។ របរទេសចរណ៍ក្រុងKashi ទទួលបានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងផុលផុស ដែលបានផ្តល់ឱកាសប្រកបអាជីវកម្មដល់លោក និងធ្វើឱ្យគំនូររបស់លោកដែលមានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងស្រុកកំណើត អាចផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែវែងឆ្ងាយ ៕អ្នកបកប្រែ:郭翔青
ប្លុកពិសេស