ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

វិធីឆ្លងរដូវក្តៅរបស់សត្វមួយចំនួន
2022-06-06 16:01:30cri
Share with:

នៅរដូវក្ដៅមានធាតុអាកាសក្តៅណាស់ នៅសួនសត្វក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីជួយពួកសត្វឱ្យឆ្លងរដូវក្តៅ  ។

សួនសត្វមួយនៅទីក្រុង Nanjing ខេត្ត Jiangsu ភាគខាងកើតប្រទេសចិន បានបើកម៉ាស៊ីនផ្តល់សំណើមដើម្បីជួយឱ្យខ្លាឃ្មុំផេនដាចិនត្រជាក់ស្រួល។

សួនសត្វនៅក្រុង Hangzhou ខេត្ត Zhejiang ភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ័ព្ទ ដើម្បីជួយសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាក្រហមកាត់បន្ថយចំហាយក្តៅ។

ឯនៅក្នុងសួនសត្វក្រុង Yantai ខេត្ត Shandong ភាគខាងកើតប្រទេសចិន អ្នកថែទាំសត្វបានបញ្ចុកឪឡឹកដល់សត្វដំរីទឹក


អ្នកបកប្រែ:李庆莉
ប្លុកពិសេស