ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យសែននំចាំងចិនបានចាប់ផ្តើម តាមការប្រមាណមួយថ្ងៃអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួន៥,៤លាននាក់
2022-06-02 15:11:53cri
Share with:

អ្នកកាសែតបានដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនជាតិចិនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកថា  នៅថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា នេះ  ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យសែននំចាំងចិនបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការ ដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ខាងមុខ។   តាមការប្រមាណ ជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្តាញផ្លូវដែកទូទាំងប្រទេសចិននឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួនប្រហែល៥,លាននាក់  បើធៀបនឹងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ ឧសភា គឺបានកើនឡើង២លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ស្ថាប័នផ្លូវដែកចិននឹងធ្វើការងារបង្ការការពារជំងឺឆ្លងជាដើមឱ្យបានល្អ ដើម្បីបម្រើតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននិងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឱ្យល្អ៕
អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស