ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រយៈពេល ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទំហំសេវាដឹកជញ្ជូនរហ័សរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងជិត ១៩ ដង
2022-06-01 15:17:13cri
Share with:

      ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០២២ មុខរបរធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិករបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុក បច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនមានអ្នកទិញទំនិញតាមអនឡាញលើសពី ៨០០ លាននាក់។ ការទិញទំនិញតាមអនឡាញបានជំរុញឱ្យមុខរបរសេវាដឹកជញ្ជូនរហ័សអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿន ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ចំនួនកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនរហ័សនៅចិនគឺលើសពី ១ សែនលានកញ្ចប់ កើនជាងឆ្នាំ ២០១២ ជិត១៩ ដង បរិមាណធរុកិច្ចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយលើពិភពលោក៕

អ្នកបកប្រែ:王昭君
ប្លុកពិសេស