ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

១០ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ អនុបាតនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលបានកើនឡើងពី១១,៤ ភាគរយដល់ជាង ១៨ ភាគរយ
2022-05-25 16:22:07cri
Share with:

    ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០២២ កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយ ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិនមានចំនួនដល់ទៅ ១១៤ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិនដែលអនុបាតក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលបានកើនឡើងពី១១,៤ ភាគរយដល់ជាង ១៨ ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១២ ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អត្រារួមចំណែករបស់ចិនចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលបានរក្សាក្នុងចន្លោះ ៣០ ភាគរយជាទូទៅដែលបានក្លាយជា"ក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏ធំបំផុត"សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ៕អ្នកបកប្រែ:魏伟
ប្លុកពិសេស