ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជួយឱ្យមនុស្សចាស់ជរារស់នៅបានកាន់តែល្អប្រសើរ
2022-05-17 15:01:48cri
Share with:


ថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា គឺជាទិវាសង្គមទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានពិភពលោក  ប្រធានបទឆ្នាំនេះគឺ “បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងការសម្រេចឱ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អ” ។ ប៉ុន្មាន់ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ តំបន់ជាច្រើននៅប្រទេសចិនបានស្វែងរកនិងជំរុញយ៉ាងសកម្មនូវការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយមនុស្សចាស់  ក្នុងន័យជួយឱ្យមនុស្សចាស់ជរាមានជីវភាពកាន់តែងាយស្រួល៕

អ្នកបកប្រែ:李展精
ប្លុកពិសេស