ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

លោកWang Yi ផ្ញើសារលិខិតជូនពរគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រូអាតស្តីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតគម្រប់ ៣០ ឆ្នាំរវាងចិននិងក្រូអាត ។
2022-05-14 15:39:01cri
Share with:

លោកWang Yi ផ្ញើសារលិខិតជូនពរគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រូអាតស្តីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតគម្រប់ ៣០ ឆ្នាំរវាងចិននិងក្រូអាត 

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស