ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

តួលេខអំពីសមិទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”
2022-05-14 11:17:48cri
Share with:

   ៥ ឆ្នាំមុន ជាក់ស្តែងគឺថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧   វេទិការកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ” លើកទី១ បានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំង។ រួមគ្នាស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្តូរដែលនាំមកដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ "ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ" តាមរយៈតួលេខខាងក្រោមនេះ៖

 

 

គិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ ២០២២  ប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការនៃការរួមគ្នាកសាង “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ” ជាមួយប្រទេសចំនួន ១៤៧ និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៣២  ។

 

នៅឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទំនិញរវាងចិននិងបណ្តាប្រទេសតាមបណ្តោយតំបន់ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”  គឺ 1711 ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក  ដែលជាទីកំពូលថ្មីក្នុងរយៈពេល ៨ ឆ្នាំកន្លងមក ហើយធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០បានកើនឡើង 23.6%។

 

នៅឆ្នាំ ២០២១  សហគ្រាសចិនបានបណ្តាក់ទុនមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ចំនួន 19320 លានដុល្លាអាមេរិកនៅប្រទេសចំនួន ៥៧ តាមបណ្តោយតំបន់ “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”   កើនឡើង6.7% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។

 

គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២១  តំបន់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្រៅដែនដែលកសាងដោយសហគ្រាសចិនបានបង់ពន្ធដល់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះចំនួនសរុប 6600 លានដុល្លាអាមេរិក  ហើយបានផ្តល់ឱកាសការងារចំនួន 39 ម៉ឺនដល់ប្រទេសទាំងនោះ៕អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស